آزمایش اندازه گیری به وسیله کولیس و ریز سنج

براي مشاهده ادامه مطلب کليک کنيد

IT کارون – گزارش کار آز فیزیک 1

yousefi-it.blogfa.com/post/59

ذخیره شده

مشابه

۳ آذر ۱۳۹۲ – دقت اندازه گیری کولیس از تقسیم کردن یک درجه خط کش به تعداد تقسیمات … هدف آزمایش: نحوه ی استفاده از وسیله اندازه گیری ریزسنج که برای اندازه …

دانشجویی – کولیس و ریزسنج

zahra710.blogfa.com/post/90

ذخیره شده

مشابه

کولیس وسیله ای است که برای اندازه گیری طول های کوچک مورد استفاده قرار می گیرد. … بدین ترتیب در کولیس نوع اول طور هر درجه ورنیه معادل 9/0 میلی متر است که به اندازه 1/0 میلی متر از یک میلی متر خط کش کمتر و در نوع دوم هر درجه ورنیه … شرح آزمایش.

ویدئوها

0:16

آزمایش ریز سنج

آپارات – ۳۱ فروردین ۱۳۹۶

4:02

طرز کار با کولیس
ورنیه

آپارات – ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

1:44

آزمایش کولیس

آپارات – ۳۱ فروردین ۱۳۹۶

0:13

ریزسنج

آپارات – ۷ تیر ۱۳۹۶

27:00

فیزیک پایه دهم –
آموزش میکرومتر
(ریزسنج)

آپارات – ۲۷ تیر ۱۳۹۶

46:57

آموزش کولیس

آپارات – ۵ تیر ۱۳۹۴

0:38

کاربا کولیس ورنیه

آپارات – ۱۳ آبان ۱۳۹۴

2:42

طرز کار با کولیس

آپارات – ۱۷ آبان ۱۳۹۶

4:01

ابزارهای اندازه
گیری(بخش سوم)

آپارات – ۹ بهمن ۱۳۹۴

5:02

فیلم آموزشی از
فصل فیزیک و
اندازه‌گیری آموزش
مبحث خطا و دقت از
کلاس …

کانون فرهنگی آموزش – ۱۱ دی ۱۳۹۵

(function(){google.sc=google.sc||{};google.sc.init=function(e,d,n,f,p,q){if(e=document.getElementById(e)){var h=e.querySelector(“div”),k=h.querySelector(“div”),b=0,g=h.scrollWidth-h.offsetWidth;if(0<d){var l=k.children;b=l[d].offsetLeft-l[0].offsetLeft;if(f){for(var m=b=0;m<d;++m)b+=l[m].offsetWidth;b=Math.min(g,b)}}b+=n;d=Math.min(f?g-b:b,g);h.scrollLeft=f&&p?b:f&&q?-b:d;var a=e.getElementsByTagName("g-left-button")[0],c=e.getElementsByTagName("g-right-button")[0];a&&c&&(a.className=a.className.replace(/\bnb-fades\b/g,""),c.className= c.className.replace(/\bnb-fades\b/g,""),0==d?a.className="nb-disabled "+a.className:a.className=a.className.replace("nb-disabled",""),d==g?c.className="nb-disabled "+c.className:c.className=c.className.replace("nb-disabled",""),a.classList.contains("joint-bar-beside")&&0==d&&d==g&&(k.style.paddingLeft="0px",k.style.paddingRight="0px",a.style.display="none",c.style.display="none",e.style.paddingLeft=f?"0px":"48px",e.style.paddingRight=f?"48px":"0px",e.style.textAlign=f?"left":"right",document.getElementById("fade_forward").style.display= "none",document.getElementById("fade_reverse").style.display="none"),setTimeout(function(){a.className+=" nb-fades";c.className+=" nb-fades"},50))}};}).call(this);(function(){var id='uid_XDYlW7XmI6zb6QTu_LaYAw_0';var index=0;var offset=0;var is_rtl=true;var is_ie8_or_above=true;var is_gecko=false;google.sc.init(id,index,offset,is_rtl,is_ie8_or_above,is_gecko);})();(function(){var a=document.querySelector("#taw"),b=document.querySelector("#topstuff");if(a&&!a.clientHeight&&b&&!b.clientHeight)for(var c=document.querySelector("#rso").children,d=0;d<c.length;++d)if(0<c[d].clientHeight){var e=c[d].querySelector("div g-section-with-header");e&&(e.style.marginTop=0);break};}).call(this);

براي مشاهده ادامه مطلب کليک کنيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *